SriLankaView by www.srilankaview.com The Virtual Traveller to SriLanka

Sigiriya

 

Sigiriya

The Boulder arch at Sigiriya Rock pathway.