SriLankaView by www.srilankaview.com The Virtual Traveller to SriLanka

Sigiriya

 

Sigiriya

The Garden Landscape patterns.

Sigiriya Boulder Arch area